| Leave a Comment

✪ Paano Mag-umpisa sa Negosyo, Habang May Trabaho?

Ang desisyon na pasukin ang pagnenegosyo ay pinaghahandaan, hindi basta sinusunggaban.


Kahit maganda ang oportunidad, kung hindi ka naman handa, ay para kang nagpakamatay kung papatusin mo agad-agad.

Kung nagtatrabahao ka ngayon at sa palagay mo ay talagang gusto mong magnegosyo balang araw, huwag kang masyadong mainip sumugod. Payo ng mga pabalik na sa byahe (sa atin na mga papunta pa lang) maraming pwedeng magawa ngayon pa lang, habang nagtatrabaho pa, bilang paghahanda sa iyong kinabukasan sa mundo ng negosyo...