| Leave a Comment

Sa Bawat Kalamidad, May Oportunidad

Minsan pagod ka na at parang ang sarap na basta na lang isuko ang laban...

Lalo na kung lahat ng pinaghirapan mo ng matagal ay sinira ng kalamidad ng isang singkad. Sa panghihina ng iyong loob, naiisip mo na baka hindi talaga para sayo ang pagnenegosyo. Baka may ibang kapalarang naghihintay sayo. Baka naman pati ang kalikasan ay tutol sa iyong pag-asenso gaya ng maraming asungot sa tabi-tabi na kumukutya at nagmamaliit sa iyong abilidad at pagsusumikap sa negosyo.

Pero teka, bago ka malunod sa drama ng iyong kabiguan, maghunos ka. Kung gusto mong magluksa, sige! Pero itigil ang kahibangan ng pagsuko sa gitna ng pagsubok. Ito na nga ang pagkakataon mo para maging mas matatag na tao at negosyante. Kung paanong ang kidlat ay lumilitaw lang sa gitna ng bagyo, gayon din ang iyong gilas at abilidad ay pwedeng lumabas  sa kasagsagan ng iyong pagharap sa bagyo na sumapit sa iyong negosyo.

Ngayon mo dapat huwag kalimutan na para sa isang negosyante, sa bawat kalamidad, may oportunidad...

| Leave a Comment

Matatag na Simula sa Pag-nenegosyo

Hindi madali ang magsimula ng bagong negosyo kahit pa sa tao na marami nang napatunayan dito. 

Kahit anong pag-aaral at preparasyon pa ang gawin, sadyang hindi natitiyak ang asenso o pagkalugi. Syempre, mas kaunti ang pagkakamali na nagagawa ng mga beterano, at gawa ng kanilang karanasan, hindi rin sila masyadong emosyonal pagdating sa pagharap sa mga krisis.

Subali’t, ayon sa mga negosyo experts lahat ng negosyante, beterano man o bagito, ay may mga bagay at prinsipyo na hindi dapat kaligtaan sa kanilang pagpupusirge sa negosyo...

| Leave a Comment

Hindi Natatapos Ang Pakikibaka sa Negosyo!

Ang realidad sa negosyo, pwede kang pabagsakin ng isang bagitong madiskarte. Pwede rin namang ma-laos at mapag-iwanan ang iyong negosyo sa kabila ng walang humpay mong tagumpay sa nagdaang panahon.

Hindi awtomatiko ang asenso, at kapag aantok-antok ka, biglang bigla ay kulelat ka na pala at napagiwanan sa hagibis ng nagbabagong panahon -- bunsod ng mga paglago ng teknolohiya at pagbabagong anyo ng lipunan.

Ang negosyente ay dapat laging alisto sa problema at alerto sa pagbabago...