| Leave a Comment

☑ HOW TO BE AN ENTREPRENEUR

|

Game ka Bang Maging Negosyante?

Tulad ng boxing, ang pag-nenegosyo ay hindi para sa duwag at wala sa kondisyon.  

Dapat sigurado ka, sapagkat susulitin ka nito hanggang sa limitasyon ng iyong tapang, pasensya at kakayanan. At higit sa lahat, walang atrasan ang labang ito. Madaling maging matapang at masikap sa simula. Pero kapag pagod ka na, palpak at lugi pa, kapag wala ka nang tapang na ibubuga, doon mo lalong kailangan na maging matibay at mapagpatuloy sapagka’t sa ganitong pagkakataon nahuhubog ang iyong karakter, na siya namang magiging tunay na pundasyon ng iyong asenso.

May limang pamantayan na kailangan mong taglayin bago ka magdesisyon na pumasok sa pagnenegosyo. Kung kulang ka ng isa man sa mga ito, datapwa’t desidido ka pa rin magnegosyo, mas mainam na punan mo muna ito ng training o karanasan bago ka magpatuloy...

| Leave a Comment

Diskarteng Marino sa Negosyo!

Ang pagnenegosyo ay gaya ng isang walang katapusang pakikipag-digma.  

Kahit nagwagi ka na dati, at ikaw ang numero uno sa iyong larangan, o ang produkto mo ang paborito ng mga kostumer, hindi mo masasabi kung bukas ay numero uno ka pa rin. Sa negosyo, pwede kang mapag-iwanan ng mabibilis na daluyong ng kompetisyon, nagbabagong ihip ng panahon, teknolohiya, batas at lipunan.

| Leave a Comment

4 na Katangian ng Tauhan na Dapat Sa'yong Negosyo

Sa pasimula ng negosyo ay mag-isa kang nangangarap, nagpaplano at naghahanda. 

Subali’t kapag nagsisimula na itong umaseno, kailangan mo ng mga tauhan na magiging katuwang. Kung dito ka papalpak ay baka masira ang "momentum" ng iyong pag-angat, kayat dapat alam mo ang mga katangian ng mga tauhan na pwedeng mong maging ka-asenso.

May apat na kritikal na mga katangian ang dapat mong hanapin sa mga tauhan...