| Leave a Comment

✪ Paano Makibagay Sa Kostumer At Umunlad Sa Negosyo


Lahat ng negosyante ay kailangang marunong mag benta. Bagama’t pwede kang umupa ng maraming sales person, hindi mo pwedeng takasan ang responsibilidad at hamon ng pag-bebenta. Ito ang pinaka una sa listahan ng mga pangunahing trabaho ng negosyante. Kaya’t dapat marunong ka nito. Dapat magaling ka rito. Dahil kung iniiwasan mo ang pag-bebenta, katumbas mo ay singer na iniiwasang kumanta sa harap ng mga tao. Sa madaling salita, mas makakabuti na huwag ka na lang magpatuloy sa pagneneosyo, dahil niloloko mo lang ang sarili mo.

May mga ipinanganak na hiyang sa pag-bebenta. Samantalang mayroon naman ipinanganak na likas na mahiyain at hindi komportable sa trabahong ito. Subali’t ano pa man ang kalagayan mo, kung desidido kang mag-negosyo, pwede kang matuto at maging mahusay mag-benta. ‘Yan ang pagtitiyak ng mga resource experts ng Technology Resource Center (TRC).

Ang taong marunong magbenta ay pwedeng mabuhay ng disente at marangya kahit walang natapos sa eskwela, kahit saang panig ng mundo pa siya mapadpad. Kung tutuusin, ang pag-bebenta ay napaka importanteng skill na dapat gawing aralin sa high-school.

Ayon sa TRC, kahit sino ay pwedeng matutong magbenta. Nakukuha ito sa pag-aaral at pag-titiyaga. Kailangan lang ay maging sensitibo sa hilig at prayoridad ng kostumer at matutong makibagay dito.
Narito ang ilang payo para ito gawin:

KUNG MABUSISI SA DETALYE ANG KOSTUMER, ilahad mo agad sa kanya ang features o mga katangian ng iyong produkto. Kung minsan, gusto lang ng kostumer ng mas detalyadong impormasyon. Maaasar lang siya kung pakikipag-kaibigan ang diskarte mo o kumbinsihin agad siya ukol sa personal na benepisyo ng iyong produkto. Kung hindi mo nailahad ng mabilis at maayos ang impormasyon na hinahanap niya, iisipin niya nambobola ka lang at sinasayang mo oras niya.

KUNG HINDI ALAM NG KOSTUMER ANG GUSTO NIYA, maging tagapayo ka niya. Hindi mo aakalain na magtititwala sa iyong payo ang kostumer na noon mo lang nakilala, pero minsan ang pagtatanong ng kostumer ay paghingi ng payo. Hindi naman ibig sabihin na maniniwala sya agad sa ano mang payo, pero sa sandaling iyon, bukas ang isip niya sa’yo. Pero huwag mong abusuhin ang sitwasyong ito. Sa oras na maramdaman niyang pinipilit mo lang makabenta, masisira ang tiala na handa sana niyang ibigay sayo. Tulungan mo lang na  madiskubre niya ang gusto niya, at sapat na ‘yon. Kung hindi man siya agad bumili sa’yo, matatandaan ka niya at malaki ang tsansa na bumili siya sayo sa ibang pagkakataon.  

KUNG PALAKAIBIGAN ANG KOSTUMER, ay makipagkaibigan ka, yung totohanan at hindi plastik. May mga kostumer na ang gustong trato ay hindi “kostumer” kungdi kaibigan. Gusto nilang bumili sa’yo hindi dahil kailangan nila ang produkto mo kungdi dahil kaibigan ka nila. Sa gayong pagkakataon, kailangang makagawa ka agad ng “personal na koneksyon” hangga’t maaga. Matagalan ang tunay na pakikipag kaibigan, subali’t ang dapat mo lang iparamdam sa kanila ngayon ay “magiging magaling kang kaibigan” sa kanila kung magkakaroon lamang ng pagkakataong ma-develop ito. Hindi lahat ng sales person ay nagagawa ito, subali’t kung magagawa mo, sila ay magigi mong loyal costumer at hindi nila iintindihin ang kakumpitensya mo kahit mas mura pa doon.    

KUNG NAGHAHANAP NG “PRESTIGE” O KASIKATAN ANG KOSTUMER: banggitin mo agad ang mga “sikat” na taong bumibuli sa’yo. Hindi naman kailangan mga sikat na artista o pulitiko ang mga babangitin mo. Kahit mga taong hindi nila kilala pero kagalang-galang ang katayuan sa buhay ay pwede mong banggitin; gaya ng teacher, duktor, abogado o kahit sino pang sa plagay mo ay tinitingala ng kostumer. Pwede mo ring banggitin sa kanila kung ang produkto mo ba ay aprobado ng gobyerno, mga eksperto sa industriya, o kung ito ay nagtamo ng sikat award. Gustong makumpirma ng ganitong mga kostumer kung pinagtititwalaan ka ba ng ibang tao bago sila magtiwala din.

KUNG SIGURISTA ANG KOSTUMER, at nagtatanong kung may warranty, ibig sabihin ay iniisip na nila kung ano mangyayari pagkatapos nilang bumili – o sa madaling salita, malaki ang tsansa na bumili sila, gusto lang nila ng seguridad na hindi mo sila lolokohin. Sa ganitong sitwasyon, banggitin mo agad ang iyong mabilis na serbisyo sa mga kostumer na bumili dati. Huwag mong sabihin na wala kayong natanggap na reklamo sa ibang kostumer, sa halip ay ikwento mo ang karanasan ng ibang kostumer na matapos bumili ay tinatawagan mo para kumustahin at alamin kung meron ba silang reklamo.  
KUNG NAIINIP ANG KOSTUMER, panahon na para tanungin mo kung bibili na ba sila. Kung napansin mo na parang naging mainipin ang kostumer na kanila lamang ay maraming tanong sa’yo, senyales ito na nakapag desisyon na siyang bumili at handa nang dumukot ng pambayad. Huwag mo na siyang inisin ng ibang tanong o sayangin pa ang kanyang oras sa ibang bagay. Alukin mo na siya, ngayon na, para tapos na! Pero kung hindi ka sigurado,  paano mo ito magagawa nang swabe? Gawin mong hindi direkta. Halimbawa, tanungin mo kung anong kulay ang gusto niyang bilhin. Tanungin mo kung gusto ba niyang magbayad ng cash, credit card o tseke. Tanungin mo kung gagamitin na ba niya agad ang produkto o ibabalot mo pa. Tanungin mo kung dalawa ba ang bibilhin niya o isa lang. Kung may “freebie” kang ibibigay, papiliin mo siya kung freebie ang gusto. Isipin mo kung ano ang bagay sa sitwasyon mo. Kapag positibo ang sagot niya, yun na ang senyales mo para alukin sya ng direkta..

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...