|

✪ 8 Ugali na Bukod Tangi sa Negosyanteng Wagi!

Ang negosyanteng wagi ay kakaibang nilalang kumpara sa karaniwang tao. Bukas ang kanyang isip sa bagong ideya, kahit kakaiba o nakakatawa. Bukas ang kanyang puso sa pagkabigo man o pagkapanalo. Hindi siya takot na sumugal, kahit huling baraha na niya, matapang pa rin sya. Hindi siya adik o martir, pero kahit pang ilang palpak na niya sa negosyo, hindi nya pa rin kayang isuko ang pangarap. Ang tanong, bakit?Ayon sa mga negosyo experts ng Technology Resource Center (TRC), kahist sino ay pwedeng maging negosyanteng wagi. Sng kakaiba lang talaga nila ay ang kanilng ugali. Kung talagang gusto mong umasenso, pwede mong gyahin ang kanilang paraaan at ugali sa pag-iisip, at ng sa gayon, pati diskrte nila ay maunawa at magaya mo rin.

Narito ang walo sa kanilang pangunahing ugali at prinsipyo:

1. HUWAG MAGMADALI SA PAGYAMAN
Ang proseso ng pagyaman ay pangmatagalan, walang short cut. Kung pipilitin mong madaliin, lalo na kung naka-swerte ka ng magandang negosyo, ikaw mismo ay mapapahamak. Gaya ng pagmamaneho sa isang matarik na kalsada, dapat ay buong pagiingat ka, lalo na kung baguhan ka pa lang – wala kang dahilan para magmadali. Gayon ang naguumpisang yumaman – walang pagmamdali, dhil drating at darating ang yaman. Dapat mong maisip na maalaki ang mga pagbabagong mangyayari sa’yo at sa buhay mo kapag yumaman ka. Dapat mong maisip rin na ang malaking kaayaman ay isang kapangyarihan na may mabigat na responsibilidad na nkaatang. Kapag biglang yumaman ka, mawawalan ka ng panahon para matutunan ang pagiingat. Mawawalan ka ng pagkakataon na mag-adjust sa responsibilidad at kapangyarihan. Kung hindi ka man sukat na mabaon sa malalim sa utang, ang iyong kayamanan mismo ang sisira sa iyong buhay.      

2. ANG PAGIGING NEGOSYANTE AY ISANG PAGLALAKBAY 
Ang pagiging negosyante ay hindi isang destinasyon sa buhay na kapag nakamit mo na ay pwede nang mag-relax. Hindi. Sa halip ay walang katapusang pakikipagunahan ito sa nagbabagong panahon, nagiibang gusto ng mga kostumer, at napakaraming iba pang mga bagay na waqla sa iyong saring kontrol gaya ng paggalaw ng ekonomiya. Bakit ka magmamadali? Bakit mo ppasukin angisang negosyong hindi mo naiintindihan? Bakit mo ibubuhos ang buong ipon mo sa  negosyong hindi pa naman subok? At bakit ka lubhang made-depress o magpapakamatay kapag ikaw naman ay nalugu at nabaon sa utang? Para makaraos ka sa isang mahabang paglalakbay, kailangan masaya ka sa mismong proseso ng paglalakabay. Kung hindi ka nagenjoy sa proseso ng pagnenegosyo, malamang ay mgigigng miserable ka lang o kaya’y mukhang pera. Gaya ng musikero na masayang nagtitiyaga sa kanyang sining sumikat man siya o hindi, gayon din ang tunay na negosyante, wagi ang kanyang ugali kahit ano pa ang mangyari.

3. KALIMUTAN MO MUNA ANG IYONG PITAKA 
Hindi ka makararating sa kabilang ibayo kung ayaw mong pakawalan sa paningin mo ang pangpang na iyong pinanggalingan. Gayon din sa negosyo, kung ang pokus mo ay ang pag-iwas sa pagkalugi, hindi mo madidiskubre ang mga oportunidad para kumita ng malaki.  Kung sa bawat baarya na ginastos mo ay sinisingil mo agad sa mga kostumer, hindi mo maiintindihan ang proseso ng paglikha ng profit o tubo.

4. ANG PAGWAWAGI AY RESULTA NG EKSPERIMENTO
Ang pagtatayo ng negosyo ay ang siyang “paglikha” ng kostumer, dahil kung walang kostumer, walang negosyo. Kahit gaano man kaganda ng packaging ng iyong produkto, kahit gaano kalaki ng capital na ibinuhos mo, kung ayaw ng kostumer bumili, wala kang nagosyo. Kaya’t ang negosynateng wagi, ang pokus ay nasa pag-diskubre ng gusto ng kostumer. Kung ano ang kanilang gusto, yun lang ang kanyang iaalok. At ang paraan ng pagdiskubre nito ay walang iba kung hindi ang masusi at walang humpay na pageeksperimento.

5. ANG SUSI NG TAGUMPAY AY NASA IYO, WALA SA NEGOSYO MO
Ano mang ganda ng oportunidad na nadiskubre mo, ano mang husay ng timing mo, gaano mn kahaba ang pisi mo, kung hindi naman angkop ang ugali mo, sa pagkalugi pa rin ang tuloy mo. Ikaw ang pundasyon ng iyong asenso, hindi ng iyong negosyo. Kung pangit ang ugali mo, lalayuan ka ng mga kostumer (maliban na lang kung napipilitan sila) --- dahil hinding hindi nila gugustuhin yumaman ang isang katulad mo. Kung hindi mo alam magmaneho ng pinansyal na aspeto ng pagnenegosyo, asenso na sana mgiging bato pa.

6. ANG KUNEKSYON MO AY PUHUNAN DIN
Sa paghahanap ng trabaho, alam natin na ang koneksyon ay hindi dapat nakakaapekto, subalit ang reyalidad, minsan ay koneksyon ang nakakapamayani. Subali’t sa negosyo, ang mga koneksyon ay isang uri ng kapital. Nasa sa’yo na kung paano mo gamitin, subalit sa isang labanan na patas ang iba pang lahat na bagay, daig ng negosyanteng maraming koneksyon ang isang umaasa lang sa presentasyon.

7. MINSAN, LUGI LANG TALAGA
Ang negosyanteng wagi sa negosyo, hinahayaan niya ang kanyang negosyo na maging negosyo lang. Ibig sabihin ay mabubuhay siya ng masaya ay panatag ang isip kahit bukas makalawa ay malugi sya. Bagamat buong sikap at tiyaga niya itong tatrabahuhun, ang negosyo sa kanya ay isa lamang paraan o eksperimento na pwedeng pumalpak. Kapag oras ng kapalpakan, nakakinis man kaya niya itong pakawan sa kanyang isipan, at makakatulog pa rin sya ng mahimbing, kahit luhaan. Tapos na ang kanyaang negosyo subalit ang kanyang pagiging negosyante ay hindi --- datapuat lalo pa ngang nagpatatag ito sa kanya na lalong pang maging mahusay sa pagnenegosyo.

8. DAPAT ANG NEGOSYO AY SERBISYO SA IBA    
Kung hindi serbisyo sa pangangailangan ng kostumer ang iyong negosyo, may malaking pgkakamali kang nagawa sa iyong plano. Maliban na lang holdapin mo ang kostumer, hinding hindi nila boluntryong ibibigay sayo ang kanilang pera ng walang kapalit na produkto o serbisyo. At syempre pa, dapat yung serbisyo o produkto na kanilang gusto o kailangan. Ang negosyanteng wagi, natural sa kanya ang kagustuhan na makapag-serbisyo sa iba, kaya nadidiskubre nga miya ang mga serbisyo na ikayayaman niya. Tandaan mo, bagamat ikaw ang boss sa negosyo mo, ang tunay mong boss ay ang mga kostumer --- dahil kung hindi nasusunod ang gusto nila, bakit ka nila susuwelduhan (sa pamamagitan ng pagtangkilik sayong negosyo?  


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...